Nov 26, 2010

Assel " s/t " 7" EP ( 2000 )


A1 Stat - Förtryck 
A2 Till För Oss? 
A3 Lurad
A4 Trångsynt
B1 Perfekt 
B2 Ensam 
B3 Vander Kappan Efter Vinden 
B4 Förebild? 
B5 Total Kontroll
( download link in comment box )

Birdflesh / Hatebeak - Split 7" EP ( 2007 )


01 Birdflesh - Happy Death
02 Birdflesh - Chocotarian
03 Birdflesh - Harmony Barn
04 Birdflesh - Empty
05 Birdflesh - Pirate War
06 Hatebeak - The Thing That Should Not Beak
07 Hatebeak - Hellbent for Feathers

Blood / Impetigo - Split 7" EP ( 1991 )


Kyojinbyo " Black Current Hard Coar " 7'' flexi ( 1987 )


Asschapel " Rotting The Body " 7" EP (2001)


01 - sharp pinch
02 - count down
03 - rotting the body
04 - death march

( download link in comment box )

Totalitär " Ni Måste Bort " CD ( 2000 )


01. Leva Pa Kna
02. Avslagen
03. Makten Till Ytan
04. Beslojade Man
05. Kvinna I Forsamlingen
06. Ni Maste Bort
07. Bar Ditt Kors
08. Att Doda Sig Sjalv
09. Harskare I Varlden
10. Flytande Varderingar
11. En Inre Storm
12. Instiftad Orattvisa
13. Likriktad Olycka
14. Mediet Som Vapen
15. Full Flagg
16. Acklets Bastiljon
17. Trygghet For De Rika
18. Frihet Att Valja
19. Massans Makt

( download link in comment box )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...